Bulgarian Language

Оборудване:

Производственият цикъл в “Кристиян-Дени” е напълно затворен. Фирмата има на разположение добре оборудвани цехове, между които разкройко – заготвителен цех – обработка на външните габаритни размери на заготовките и термообработка; инструментален цех – фрезова, ерозийна и шлосерска операции; метало – пресов цех – пресови  операции.

Конструктивният отдел разполага с модерен CAD-CAM софтуер.

Created by Deyan Pandulev.