Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.089-3208-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: „КРИСТИЯН-ДЕНИ-ПАНДУЛЕВ И СИЕ “ СД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв.
европейско и  0 лв. национално съфинансиране.

Начало: 13.08.2021 г.
Край: 13.11.2021 г.