Щанцоване

Щанцоването е широко разпространен метод за обработка на листови материали, при които материалът се обработва посредством пластична деформация в студено състояние. Използва се в редица отрасли на промишлеността за производство на разнообразни детайли като например детайли за автомобилостроенето, самолетостроенето, за медицинско оборудване, за електроуреди и изделия за бита. Често бива предпочитан пред други подобни методи поради постигането на висока производителност и възможността за производство на голям брой заготовки и детайли за относително кратък период от време. Възможността за серийно производство позволява производството на изделия с невисока себестойност.

Произвеждат се сложни детайли с висока точност. Посредством щанцоване обикновено се обработват листови материали със сравнително неголяма дебелина. Те обикновено са под формата на отделни листове, ивици или ленти. Размерите на листовете обикновено са стандартизирани, а дебелината им варира в определени граници. Сред често обработваните са листовите материали с дебелина до 4 mm, но е възможно обработката на материали със значително по-голяма дебелина. Лентите обикновено се доставят навити на рула и процесът на подаване за обработка лесно може да се автоматизира.

Обикновено при щанцоването разликата в дебелината на стената на готовото изделие и дебелината на изходния материал е незначителна. Основно изискване към материала на заготовката е добрата пластичност, тъй като в процеса на обработка той е подложен на значителна деформация. Също така листовите материали е необходимо да са с добри механични свойства, подходящ химичен състава и т. н.