КРИСТИЯН & ДЕНИ

Сайта е в процес на обновяване, моля да ни извините.

Контакти:
0879/599264, e-mail : k_d@abv.bg

Производствена база:
гр.Благоевград, бул. “Васил Левски” №63
Тел. централа: (073) 8 28 77
Факс: (073) 828 77 105
Skype : Kristian_Deni

Управители:
Огнян Пандулев – Тел: (073) 82 877 106
e-mail:office@kristiandeni.com
Любомир Пандулев – (073) 82 877 107
e-mail:lubomir.pandulev@kristiandeni.com

Конструктивен отдел:
Тел:: (073) 82 877 108
e-mail:dmitri.kovachev@kristiandeni.com

Финансов отдел:
Тел: (073) 82 877 101
e-mail:k_d@abv.bg

Продажби и Производство:
(073) 82 877 101, (073) 82 877 110
e-mail:k_d@abv.bg
office@kristiandeni.com
gergana.ivanovska@kristiandeni.com