Струговане

При струговането се извършва пълна обработка на метални повърхности с една настройка и без подмяна на инструментите на машината. Механичната обработка позволява създаването на високо прецизни и точни средно-габаритни детайли. Струговането е един от най-разпространените методи за обработване чрез рязане. То се осъществява на металорежещи машини – стругове при използване на режещи инструменти – стругараски ножове. Чрез стругуване се извършва остъргване на външни ро¬тационни повърхнини, разстъргване на вътрешни ротационни повърхнини, подрязване на челни повърхнинини, отрязване, прорязване на канали, нарязване на резби и обработка на сложни повърхнини. При стругуване главното движение е въртеливо и се предава на заготовката, а ножът получава подавателното движение, което може да бъде праволинейно или криволинейно по зададена крива.

Чрез струговане може да се достигне точност на обработка 6 клас и грапавост на обработените повърхнини Ra = 0,63 μm. При използуване на диамантни ножове точността на обработката може да бъде доведена до 5 клас, а грапавостта намалена до Ra = 0,32 μm.